Tin tức mới nhất

Tin tức cập nhật từ
PR Newswire

Câu chuyện của khách hàng

Tình huống thực tiễn: Air China bắt đầu ứng dụng Hệ thống Phân phối Toàn cầu và Dịch vụ Giám sát Truyền thông của PR Newswire

Với tốc độ tăng trưởng kinh doanh nhanh chóng và mở rộng các tuyến bay mới, Air China cần củng cố vị thế trong nước của mình cũng như mở rộng hơn nữa dấu ấn trên toàn cầu.

Sách trắng

Nguồn lực